Kunst- en Duurzame Markt

Tijdens het sterrenfestival op 12 en 13 september 2015 organiseren we van 11.00 tot 17.00 uur weer een interessante gecombineerde markt op de Brink in Dwingeloo. Leuke kramen waar kunstenaars hun werk exposeren en verkopen, gecombineerd met kramen waar duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten worden aangeboden. De markt en het festival zijn voor de toeschouwers gratis te bezoeken.

Inschrijving als standhouder voor de markt.
U kunt zich als kraamhouder inschrijven als u voldoet aan de marktvoorwaarden (zie hieronder). Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de factuur. Zodra de bijdrage is overgeschreven, wordt er een plek op de markt voor u gereserveerd. We hebben beperkte ruimte. Als de markt vol is, kunnen we geen inschrijvingen meer honoreren.

Inschrijving Markt

inschrijvingsformulier deelname markt

Marktvoorwaarden:

 1. Begrippen en ingangsdatum:
  1. De kunst- en duurzame markt wordt georganiseerd door de Stichting Sterrenfestival Westerveld, hierna te noemen ‘markt’ en ‘organisatie’.
  2. Deze marktvoorwaarden gaan in op 1 mei 2013.
 2. Toelating
  1. Om de kwaliteit van de markt te handhaven is er sprake van een toelatingsbeleid door de organisatie.
  2. De organisatie biedt potentiële standhouder de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de markt.
  3. De organisatie beoordeelt of de standhouder voldoet aan eisen van de markt en bepaalt of de standhouder toegelaten wordt.
  4. Standhouders die hun werkzaamheden demonstreren of mini-workshops geven, worden met voorrang geplaatst.
  5. Over een afwijzing wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd.
  6. De interpretatie van wat te koop mag worden aangeboden is slechts ter beoordeling aan de organisatie.
  7. Kunst
   1. Om deel te nemen aan de markt moeten de aangeboden kunstzinnige producten bij voorkeur door de exposant zelf zijn vervaardigd.
   2. De producten moeten aangeduid kunnen worden als unica dan wel als kleine ambachtelijk vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken hebben van massaproductie.
  8. Duurzame producten en diensten
   1. Om deel te nemen aan de markt moeten de aangeboden duurzame producten en diensten voldoen aan de duurzaamheidcriteria met betrekking tot milieuvriendelijkheid, gebruik van grondstoffen en ecologie.
 3. Locatie, opbouw en inrichting
  1. De markt wordt gehouden op de Brink in Dwingeloo tussen 11.00 tot 17.00 uur.
  2. De kramen kunnen tussen 9.00 en 11.00 uur worden ingericht.
  3. De kraam is ongeveer 4 meter lang, 1 meter breed en 0,8 meter hoog.
  4. Er worden door de organisatie geen stoelen en geen latten verstrekt.
  5. De standhouder moet zelf voor de afvoer van afval op of rond zijn/haar kraam zorgen.
  6. De standhouder moet zelf voor een verlengsnoer zorgen bij gebruik van elektra.
 4. Kosten en betaling
  1. De kosten van een kunstkraam zijn € 20.00 voor één dag en € 35,00 voor twee dagen.
  2. De kosten voor een duurzame kraam zijn € 30,00 voor één dag en € 50,00 voor twee dagen.
  3. De kosten voor het gebruik van elektriciteit zijn € 5,00 per dag.
  4. Voor het voldoen van de inschrijfgeld wordt een factuur verzonden.
  5. Zodra de factuur is betaald wordt er een kraam gereserveerd.
  6. Annulering dient per e-mail te worden doorgegeven.
  7. Bij de annulering tot 10 dagen voordat de markt plaatsvindt wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere annulering wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.
 5. Aansprakelijkheid
  1. De standhouder staat voor eigen risico op de markt. De organisatie is niet aan aansprakelijk voor schade welke ontstaat tijdens of na de markt.
  2. De standhouder mag geen activiteiten ondernemen die anderen in gevaar brengen, zoals bijvoorbeeld het maken van open vuur.
  3. Bij een besluit tot afgelasting in verband met onvoorziene omstandigheden, wordt niet tot restitutie van het inschrijfgeld overgegaan.
  4. De standhouder dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.
 6. Slotbepalingen
  1. Door de inschrijving tot deelname aan de markt stemt de standhouder in met deze marktvoorwaarden.
  2. Het niet naleven van deze voorwaarden kan verwijdering of uitsluiting van de markt tot gevolg hebben.
  3. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie eenzijdig.